قرآن هدف از تشکیل حوزه های علمیه را چه میداند

  قرآن هدف از تشکیل حوزه های علمیه را چه می داند

  1- قرآن هدف از تشکیل حوزههای علمیه را چه میداند؟ 1) هشدار و انذار 2) بشارت و امید دادن 3) هر دو مورد. جواب : گزينه …

  قرآن هدف از تشکیل حوزه های علمیه را چه می داند

  اصلاً قرآن میگوید حوزه تشکیل بشود، از هر جمعیتی، یک افرادی در حوزههای علمیه بروند، روحانی، عالم ربّانی بشوند، برگردند هشدار بدهند، «لِيُنْذِرُوا» ( …

  قرآن هدف از تشکیل حوزه های علمیه را چه میداند

  1- قرآن هدف از تشکیل حوزههای علمیه را چه میداند؟ 1) هشدار و انذار 2) بشارت و امید دادن 3) هر دو مورد. جواب : گزينه … قرآن هدف از تشکیل حوزه های …

  حوزه علمیه

  یکی از اهداف حوزههای علمیه عینیت بخشیدن به دین و تشکیل حکومت دینی مبتنی بر اصل امامت در دوره غیبت است، به عبارت دیگر، یکی از اهداف حوزه، تحقق حاکمیت الله و …

  سند چشمانداز حوزههای علمیه

  حوزههای علمیه به عنوان مهد پرورش مجتهدان وارسته، با بهرهگیری از منابع اصیل اجتهاد، اقامه دین را در ابعاد فردی، اجتماعی و حاکمیتی وظیفه خود میداند و در امتداد …

  حوزه علمیه

  برخی از کسانی که در حوزه درس میخوانند لباس روحانیت به تن میکنند. کلاسهای دروس حوزه علمیه در مدارس، مساجد، مراقد مقدسه و در خانههای روحانیان تشکیل میشود. در …

  اهداف حوزه علمیه

  این هدف، در عصر حاضر، به رهبری بزرگمردی از سلاله پیامبران و رهبران راستین بشر و یکی از دستپروردگان حوزه، یعنی امام خمینی(رضوان الله علیه)عملی شده و نظام مقدس …Missing: میداند | Show results with:میداند

  حوزه علمیه قم

  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهادی علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که با هدف اصلاح و برنامهریزی برای فعالیتهای حوزه علمیه قم، در سال ۱۳۴۱ ه.ش تأسیس شد. با …

  رسالت حوزههای علمیه؛ تبلیغ، تحقیق و موعظه r

  این امر از نشانههای هدایتگری ولی خداست. دیدار اخیر مبلغین و طلاب حوزههای علمیه سراسر کشور را در راستای همین وظیفه هدایتگری میتوان تحلیل و …

  View all

‫0 تعليق

اترك تعليقاً